Mokykla Egliškių k., Vilniaus rajonas

Autoriai G.Pakšys, L.Lazauskas